Znak CE

Idź do spisu treści

Menu główne

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w zagadnieniach dotyczących oznakowania CE oraz we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w oparciu o międzynarodowe standardy ISO. Posiadamy doświadczenie w doradztwie związanym z CE i systemami zarządzania potwierdzone przeprowadzeniem licznych wdrożeń oraz szkoleń.
  Nasze kompetencje potwierdzają Klienci, dokonując wyboru współpracy z nami. Ważnym argumentem w wyborze naszej oferty jest doświadczenie jakie nabywamy realizując wdrożenia niestandardowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw co gwarantuje wysokie kwalifikacje naszych konsultantów.
  Naszą dewizą jest indywidualne podejście do każdego Klienta.

Usługi oferujemy w zakresie dyrektyw:

2006/95/WE – LVD – Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia
2009/105/WE – SPV – Proste zbiorniki ciśnieniowe
2009/48/WE – TOYS – Bezpieczeństwo zabawek
89/106/EWG – CPD – Wyroby budowlane
2004/108/WE – EMC – Kompatybilność elektromagnetyczna
2006/42/WE – MAD – Maszyny
89/686/EWG – PPE – Wyposażenie ochrony osobistej
92/42/EWG – Sprawność nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
93/42/EWG – MDD – Wyroby medyczne
94/9/WE – ATEX – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
94/25/WE – RCD – Rekreacyjne jednostki pływające
95/16/WE – LIFTS – Dźwigi
97/23/WE – PED – Urządzenia ciśnieniowe
1999/5/WE – RTTE – Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne oraz wzajemne uznawanie ich zgodności
2004/22/WE – MID – Przyrządy pomiarowe
2009/142/WE – Urządzenia spalające paliwa gazowe
2007/23/WE – Wyroby pirotechniczne
Kary za brak CE
Zgodnie z ustawą o Systemie Zgodności ten, kto: wprowadza do wyrób bez oznaczenia CE, wprowadza do obrotu wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami, podlega karze grzywny do 100 tys. zł! Oprócz kary grzywny producent ponosi też koszty wycofania ze sprzedaży.


 
 
 
 
 

ISO/HACCP   www.versokonsulting.pl     CE   www.CEznak.pl

 
 
 
 
Copyright © VERSO Konsulting | Design by Graph-Site-Net 2011
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego